Nuttige links

Duurzaam Bouwloket is het gemeentelijk energieloket waar u terecht kan voor gratis en onafhankelijk advies over energiebesparende- en duurzaamheidsmaatregelen. Ook vindt u een inventarisatie van subsidies en groene leningen.

logo

 

 

 

 

www.passipedia.org
Een super informatieve site (Engels/Duits) voor iedereen die zich er echt in wil verdiepen (lidmaadschap vereist voor toegang totsommige secties maar zeker de moeite waard)

ph-architect

 

 

 

 

 

www.danielvlasveld.nl

Mijn passief-huis-gecertificeerde architect – Daniel Vlasveld